ყველაზე მსხვილი იმპორტიორი

„ნაციონალური ბიზნეს რეიტინგების კავშირმა“ შპს „გარდაბნის თბოსადგური“ 2015 წლის ყველაზე მსხვილ იმპორტიორად დაასახელა. საშუალოდ წელიწადში შპს „გარდაბნის თბოსადგური“ ახორციელებს 10 მილიონი ლარის ღირებულების საქონლის შესყიდვას. შესყიდვები ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ კანონით დადგენილი წესების შესაბამისად.