საწარმოს საქმიანობის თვიური ანგარიში

ნოემბერი 2018

გამომუშავება: 165, 674, 886.10 კვტ/სთ
საწარმოს დატვირთვის კოეფიციენტი: 99,53 %
საწარმოს მზადყოფნა: 100 %
ბუნებრივი აირის მოხმარება: 31,861,457 მ/კუბი
საწარმო საერთო თერმული ეფექტურობა: 51,8 %

აპრილი 2018

გამომუშავება: 25,969,076,1 კვტ/სთ
საწარმოს დატვირთვის კოეფიციენტი: 15,6 %
საწარმოს მზადყოფნა: 100.0 %
ბუნებრივი აირის მოხმარება: 5,012,367 მ/კუბი
საწარმო საერთო თერმული ეფექტურობა: 52,4%

მარტი 2018

გამომუშავება: 116.616.851 კვტ/სთ
საწარმოს დატვირთვის კოეფიციენტი: 67,8 %
საწარმოს მზადყოფნა: 100 %
ბუნებრივი აირის მოხმარება: 23,226,873 მ/კუბი
საწარმო საერთო თერმული ეფექტურობა: 50.6%

თებერვალი 2018

გამომუშავება: 126,630986 კვტ/სთ
საწარმოს დატვირთვის კოეფიციენტი: 81,5 %
საწარმოს მზადყოფნა: 96,4 %
ბუნებრივი აირის მოხმარება: 24.953,560 მ/კუბი
საწარმო საერთო თერმული ეფექტურობა: 51.6%

იანვარი 2018

გამომუშავება: 129.512.889 კვტ/სთ
საწარმოს დატვირთვის კოეფიციენტი: 75.3 %
საწარმოს მზადყოფნა: 100.0 %
ბუნებრივი აირის მოხმარება: 25.421.755 მ/კუბი
საწარმო საერთო თერმული ეფექტურობა: 51.1%

დეკემბერი 2017

გამომუშავება: 146, 206, 148 კვტ/სთ
საწარმოს დატვირთვის კოეფიციენტი: 85 %
საწარმოს მზადყოფნა: 100 %
ბუნებრივი აირის მოხმარება: 28,622,536 მ/კუბი
საწარმო საერთო თერმული ეფექტურობა: 51.5%

ნოემბერი 2017

გამომუშავება: 157,181,270 კვტ/სთ
საწარმოს დატვირთვის კოეფიციენტი: 94,42 %
საწარმოს მზადყოფნა: 96,7 %
ბუნებრივი აირის მოხმარება: 30,347,184 მ/კუბი
საწარმო საერთო თერმული ეფექტურობა: 52,8%

ოქტომბერი 2017

გამომუშავება: 146,219,180 კვტ/სთ
საწარმოს დატვირთვის კოეფიციენტი: 85 %
საწარმოს მზადყოფნა: 100 %
ბუნებრივი აირის მოხმარება: 28,878,473 მ/კუბი
საწარმო საერთო თერმული ეფექტურობა: 52,0%

სექტემბერი 2017

გამომუშავება: 97,667,113 კვტ/სთ
საწარმოს დატვირთვის კოეფიციენტი: 58,67 %
საწარმოს მზადყოფნა: 100.0 %
ბუნებრივი აირის მოხმარება: 19,508,923 მ/კუბი
საწარმო საერთო თერმული ეფექტურობა: 51.5%

აგვისტო 2017

გამომუშავება: 81,737,749 კვტ/სთ
საწარმოს დატვირთვის კოეფიციენტი: 47,52% %
საწარმოს მზადყოფნა: 100 %
ბუნებრივი აირის მოხმარება: 16,334,814 მ/კუბი
საწარმო საერთო თერმული ეფექტურობა: 51.3%

აპრილი 2017

გამომუშავება: 76 542 313. კვტ/სთ
საწარმოს დატვირთვის კოეფიციენტი: 45.98 %
საწარმოს მზადყოფნა: 100 %
ბუნებრივი აირის მოხმარება: 15 218 800 მ/კუბი
საწარმო საერთო თერმული ეფექტურობა: 51.4%

მარტი 2017

გამომუშავება: 155.208.678. კვტ/სთ
საწარმოს დატვირთვის კოეფიციენტი: 90.23 %
საწარმოს მზადყოფნა: 100 %
ბუნებრივი აირის მოხმარება: 30.468.457 მ/კუბი
საწარმო საერთო თერმული ეფექტურობა: 52.5%

თებერვალი 2017

გამომუშავება: 139.553.000 კვტ/სთ
საწარმოს დატვირთვის კოეფიციენტი: 89.8 %
საწარმოს მზადყოფნა: 100 %
ბუნებრივი აირის მოხმარება: 27.314.912 მ/კუბი
საწარმო საერთო თერმული ეფექტურობა: 52.0%