თბოელექტროსადგურის სტრუქტურა

გარდაბნის 231,2 მგვტ სიმძლავრის კომბინირებული ციკლის თბოელექტროსადგური წარმოადგენს კომბინირებული ციკლის ერთ ენერგეტიკულ ბლოკს GE206FA პლატფორმაზე, რომლის სტრუქტურაა 1(2+2+1) = 2 აირტურბინა, 2 ორთქლის ქვაბ–უტილიზატორი, 1 ორთქლის ტურბინა. მისი მუშაობა გათვალისწინებულია დატვირთვის ბაზისურ ნაწილში, წელიწადში 7000 საათის განმავლობაში.