მესაკუთრეები

შპს ,,გარდაბნის თბოსადგური“ 2012 წლის 30 აგვისტოს დაფუძნდა. კომპანიის წილის 51%-ს სს ,,საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“, 49%-ს - სს ,,საპარტნიორო ფონდი“ ფლობს.შპს ,,გარდაბნის თბოსადგურმა“ 230 მეგავატი სიმძლავრის კომბინირებული თბოელექტროსადგურის პროექტზე იმუშავა, რომლის ღირებულებამაც 230 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა. თბოელექტროსადგური 2015 წლის ივლისში გაიხსნა..